engelska

3 sätt att (inte) förvirra dina internationella läsare

Skriver du engelska texter för en internationell målgrupp? Då lägger du säkert redan mycket tid på att finslipa grammatik och ordval. Vi imponeras i varje fall ofta av den höga språkliga nivån när vi språkgranskar svenska företags engelska kommunikation. Men. Det händer ibland att vi stöter på nästintill felfria texter som vi ändå vet kommer […]

3 sätt att (inte) förvirra dina internationella läsare Läs mer »

Advokatbyrån som anlitar oss för översättning till engelska

All översättning kräver precision och tydlighet, men i särskilt hög grad gäller det juridiska dokument. Genom att säkerställa att alla formuleringar i ett bindande avtal är exakta och otvetydiga kan man dels undvika flertalet tvister, dels skydda sig om en tvist ändå skulle uppstå. Det är något som Louise Björneman, grundare av Björneman Advokat AB

Advokatbyrån som anlitar oss för översättning till engelska Läs mer »

Småprat och frågan du aldrig ska svara ärligt på

Att småprata är en konst. Det är kanske inget vi nordbor tänker på så ofta, eftersom utbytet av små trevliga oväsentligheter inte är särskilt viktigt i vår kultur. Men i den engelskspråkiga delen av världen är det annorlunda, och där finns många som är duktiga eller rentav briljanta konversatörer. För den som är ovan kan

Småprat och frågan du aldrig ska svara ärligt på Läs mer »

Bild av Lisa Herin Holmberg som arbetar på EasyMining och Ragn-Sells.

Innovationsbolaget som låter oss skriva deras engelska texter

För ett företag som EasyMining är välskrivna engelska texter inte bara ett viktigt inslag i marknadsföringen – de är också avgörande för arbetet med att skapa en hållbarare värld. EasyMining, ett dotterbolag till Ragn-Sells Group, utvecklar metoder för resursåtervinning som främjar en cirkulär ekonomi. Men precis som på många andra spännande, innovativa företag gick kommunikationsavdelningen

Innovationsbolaget som låter oss skriva deras engelska texter Läs mer »

Omslagsbild av utropstecken och frågetecken

Varför finns det mer än ett tankstreck på engelska?

Om du läser engelska texter från många olika källor har du kanske lagt märke till något konstigt med skiljetecknet dash, engelskans motsvarighet till tankstreck. På engelska verkar det inte finnas någon enhetlig standard för hur det här tecknet ska skrivas. I vissa texter används ett kort streck omgivet av mellanslag (”like – this”), i andra

Varför finns det mer än ett tankstreck på engelska? Läs mer »

Omslagsbild med stora bokstäver

Engelska rubriker – när ska det vara stor bokstav?

I engelska texter används ibland stor bokstav på sätt som kan kännas lite ovana för oss svenskar. Till exempel kan man välja att skriva ett ord med stor bokstav för att framhäva det och signalera hur viktigt det är. För det mesta gäller dock ungefär samma regler för stor bokstav både på svenska och engelska.

Engelska rubriker – när ska det vara stor bokstav? Läs mer »

Megafon med en text korrigerad till aktiv sats

Varför funkar passiv sats inte lika bra på engelska?

I engelska texter ligger fokus nästan alltid på den eller det som nämns i början av en mening. Det kallas i grammatiska termer för aktiv sats eller aktiv form. I en aktiv sats är det subjektet som utför verbets handling, medan objektet är den som påverkas av handlingen. EXEMPEL: Brian scheduled the meeting. “Brian” är

Varför funkar passiv sats inte lika bra på engelska? Läs mer »

Frågetecken i en pratbubbla

Ska man välja brittisk eller amerikansk engelska?

Engelska är inte ett enda, homogent språk. Det är inte bara Atlanten som skiljer Storbritannien och USA åt. Mellan brittisk och amerikansk engelska finns också ett hav av språkliga skillnader som rör uttal, ordförråd och stavning. Idag, flera århundraden efter att de amerikanska kolonierna frigjort sig från det brittiska imperiet, har det engelska språket utvecklats

Ska man välja brittisk eller amerikansk engelska? Läs mer »

Klädesplagg på en ställning

Är ”news” Sveriges mest felanvända engelska ord?

När engelsktalande besöker Sverige för första gången blir de ofta förvånade över hur många engelska ord och fraser de stöter på runt om i landet. Utöver skyltar för internationella resenärer på flygplatser och tågstationer är det ganska vanligt att se engelska blandat med svenska i bland annat menyer, offentliga meddelanden och reklam. Svenskar använder inte

Är ”news” Sveriges mest felanvända engelska ord? Läs mer »