Advokatbyrån som anlitar oss för översättning till engelska

All översättning kräver precision och tydlighet, men i särskilt hög grad gäller det juridiska dokument. Genom att säkerställa att alla formuleringar i ett bindande avtal är exakta och otvetydiga kan man dels undvika flertalet tvister, dels skydda sig om en tvist ändå skulle uppstå.

Det är något som Louise Björneman, grundare av Björneman Advokat AB i Malmö, vet bättre än någon annan. Hennes advokatbyrå är inriktad på affärsjuridisk rådgivning och har klienter i hela Sverige. Eftersom klienterna är verksamma inte bara i Sverige utan också internationellt, behöver byrån emellanåt översätta texter från svenska till engelska. Ofta kan översättningarna hanteras internt, men för riktigt långa och komplicerade dokument kan det ibland vara behändigare och effektivare att få översättningshjälp utifrån.

”För att hantera större översättningar tar vi in extern hjälp – med andra ord Svengard & Co.”, säger Louise Björneman, Advokat, Björneman Advokat.

När Björneman Advokat under hösten 2022 fick behov av en tillförlitlig översättningspartner föll valet på Svengard & Co.

Enligt Louise handlade det främst om tiden det tar att översätta en avancerad text. Som grundare eftersträvar hon att byrån ska präglas av hennes värderingar, bland annat genom att det ska finnas en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Och för att upprätthålla den balansen behöver man då och då köpa in vissa tjänster, till exempel översättning.

”För att hantera större översättningar tar vi in extern hjälp – med andra ord Svengard & Co.”, säger Louise.

Översättning av komplex terminologi

Det viktigaste kriteriet när Björneman Advokat letade efter rätt skrivbyrå var förmågan att hantera invecklade texter med många facktermer.

Att skriva juridiska dokument kräver stor noggrannhet. Det kan räcka att ett enskilt komma fattas för att villkoren i ett avtal ska ändras. Översättningar av den här typen kräver därför grundlig research. Juridisk engelska är nästan som en egen dialekt – ibland kallad ”legalese” – och att uttrycka sig korrekt kräver att man aktiverar andra verktyg än för mer allmänna texter.

”Facktermer kan ibland vara knepiga att översätta, och man måste lägga ner rätt mycket jobb för att allt ska bli rätt”, förklarar Louise.

Genomtänkta ordval och förtydligande kommentarer

Uppdraget som Svengard & Co. fick var att översätta två längre texter med allmänna villkor.

Vi satte genast igång att konsultera juridiska ordlistor och ta fram liknande dokument från företag i engelskspråkiga länder. Under arbetets gång lade vi dessutom in utförliga kommentarer och referenser när något ord eller uttryck var oklart eller kunde översättas på flera sätt. Fördelen med att på det här viset proaktivt lyfta fram svårigheter i texten är att det blir enklare för kunden att ge återkoppling.

Resultatet blev två tydliga och precisa kvalitetsöversättningar – och att Björneman Advokat kunde undvika en orimligt hög arbetsbelastning och i stället lägga mer energi på sina klienter.

”Att snabbt få professionell hjälp från Svengard & Co. gjorde att min byrå fort kunde gå vidare och biträda klienterna på ett smidigt och effektivt vis”, säger Louise. ”Vi rekommenderar Svengard & Co. varmt!”


Vill ni också få avancerade översättningar utan krångel? Läs mer om vår översättningstjänst i vår prislista. Och för frågor ring Maja Svensson på 0738 525 626 eller mejla info@svengard.se!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *