Take your English to the next level

I Sverige är vi bland de bästa i världen på engelska.
När man talar ett främmande språk flytande är det lätt att förbise nyanser som behövs för att skriva riktigt bra copy.

Vi tar era engelska texter till nya nivåer.

Med engelska som modersmål

Vi hjälper er att skapa, redigera och korrekturläsa engelsk text, översätta svensk text till engelska och sökmotoroptimera vid behov. Alla våra skribenter har engelska som modersmål. 

Våra engelska skrivtjänster

Vi erbjuder en rad skrivtjänster som hjälper er kommunicera både grammatiskt korrekt och med rätt känsla på engelska.

Alla våra skribenter har engelska som modersmål och alla våra projekt korrekturläses av någon som inte skrivit texten.

Vår workshop i affärsengelska

Genom vår workshop i affärsengelska hjälper vi er att stärka arbetsplatsens kommunikation internationellt.

På ett roligt, praktiskt och lärorikt sätt får ni verktyg och tips på vad man ska tänka på när man använder engelska i en professionell miljö.

Vår engelska Mejl-coaching

Ta hjälp av vår skräddarsydda coachning för att vässa dina engelska mejl.

Vi ger konkreta tips om etikett, grammatik och tonalitet för att du ska få bästa möjliga resultat när du kommunicerar på engelska.

Undvik de vanligaste misstagen

Vi har samlat några av de vanligaste misstagen man gör på engelska i Sverige, i en digital handbok. Vi kallar dessa felsteg för ”Swenglish Snafus” då de oftast uppstår för att svenska är modersmålet. Guiden ger förklaring till varför de är vanliga och förslag på hur man bör uttrycka sig istället. Den finns att köpa i vår webshop!

Ett exempel: Passiva satser

I officiell kommunikation på svenska stöter man ofta på passiva satser, vilket är när ett subjekt, den eller det i början på en mening, utsätts för en handling. Till skillnad från den aktiva satsen, när subjektet är den eller det som utför handlingen.

Exempel på aktiv sats: Han ska boka mötet.
Exempel på passiv sats: Mötet ska bokas.

Ett vanligt sätt att bilda passiv sats på svenska är att använda s-formen och lägga till ett s på verbet. Det är också vanligt att personen som utför handlingen helt utelämnas, som i exemplet ovan.

I nedan video förklarar vi varför passiv sats inte är lika vanlig på engelska.

Våra kunder

Vi är stolta och glada över möjligheten att få arbeta med fantastiska människor! Vi älskar kul idéer, innovativa lösningar och inspirerande driv.

Kommunikation är inte enkelt. Även som skribent är det lätt med missförstånd, framför allt i text. Därför arbetar vi helst nära våra kunder. På så vis kan vi lättare förstå behoven, skapa sömlösa arbetssätt och ta texter till nya nivåer.

Nedan följer exempel på några av de kunder vi arbetat med.

Cheil Nordic textöversättning & copy

Vi fick i uppdrag av Cheil Nordic att göra engelska undertexter till en svensk Samsung-reklam.

Utmaningen med denna typ av översättningar är att både få fram rätt känsla för varumärket och även matcha rätt engelska ord med respektive klipp i filmen.

Knowit Experience korrekturläsning & copy

I ett mer långtgående samarbete med Knowit Experience i Malmö arbetade vi med att både korrekturläsa och skapa engelska texter till Trioworld som genomgick ett varumärkesskifte.

Mycket av arbetet bestod i att följa kundens tonalitet, redigera för engelska som modersmål och göra komplex information mer tillgänglig.

Worldfavor sökmotoroptimerade blogginlägg

I ett återkommande samarbete med Worldfavor har vi haft som uppdrag att skriva månatliga engelska artiklar åt deras Sustainability Blog (vi har inte skrivit alla inlägg på sidan).

Enligt konstens alla skrivregler arbetar vi fram artiklar som ska vara intressanta både för den som dagligen arbetar med hållbarhetsfrågor och den som är mer av en newbie. Här finns ett exempel som handlar om hur företag kan minska deras utsläpp av växthusgaser.

En svensk-amerikansk duo

Vi är Maja & Dave, en svensk-amerikansk duo; en entreprenör och en skribent som träffades i New York och som numera är bosatta i Skåne. Vi har en gemensam passion för det skrivna ordet och en kombinerad styrka av projektledning och kreativt skrivande.

I kontakten med oss får du en personlig service och möjligheten att ha tillgång till samma eller flera olika skribenter. Alla våra ”pennfäktare” har engelska som modersmål. 

Vad våra kunder säger

”Vi uppskattar att ni är proffsiga, snabba och att vi kan ha en rak dialog kring tonen på de olika texterna. Vi har kunder som är rena reklamuppdrag och vi har kunder där texten måste vara mer beskrivande och fungera i stora interna organisationer. Det ställer stora krav på copy-arbetet, och det är extra svårt när man kommer in som extern copy i ett redan inbriefat team. Där känner vi att vi kan vara raka och tydliga, och att ni snabbt greppar vad vi menar.”

Anna Bostam, (former) Agency Director, Knowit Experience

Bra att veta inför en första kontakt

Vi har satt ihop en prislista som kan ge en bild av vad våra skrivtjänster kostar samt insikter i hur vi tycker om att arbeta. Den finns att ladda ner med en enkel knapptryckning nedan.

Det senaste från bloggen

Är passiv sats lika vanligt på engelska?
I engelska texter ligger fokus nästan alltid på den eller det som nämns i början av en mening. Det kallas i grammatiska termer …
Ska man välja brittisk eller amerikansk engelska?
Det engelska språket är inte bara ett enda tungomål. Det är bokstavligen delat av ett hav av variationer i fonetik, ordförråd och stavning. …
Är ”news” Sveriges mest felanvända engelska ord?
När engelsktalande besöker Sverige för första gången blir de ofta förvånade över hur många engelska ord och fraser som används och är synliga …
Vad kostar en översättning eller skrivtjänst?
Exakt hur mycket en översättning eller en annan skrivtjänst kostar kan vara svårt att hitta med bara en Google-sökning. Många översättningsbyråer och skrivtjänstföretag …