En engelska i världsklass

Sverige rankas som ett av de länder i världen där man talar bäst engelska utan att ha språket som modersmål (EF EPI). Engelska är ett kärnämne i den svenska skolan, och goda kunskaper i språket är dessutom något av en statussymbol. Andra faktorer, som att utländska filmer inte dubbas till svenska och att de flesta jobb kräver att man kan engelska, har säkert också bidragit till Sveriges topplacering.

Men även den som talar ett främmande språk flytande riskerar att ibland förbise språkliga nyanser och orsaka onödiga missförstånd. Det gäller framför allt när man kommunicerar med människor som har engelska som modersmål.

Vi på Svengard & Co. redigerar och språkgranskar regelbundet engelska texter som är skrivna av svenskar. Därför vet vi vilka misstag som är särskilt vanliga bland personer som har svenska som modersmål. Vi kallar de här typiskt svenska språkmissarna för ”Swenglish Snafus”.

Vill du veta mer om Swenglish Snafus och hur man undviker dem? Vi har satt ihop den digitala guiden ”Swenglish Snafu Handbook” och erbjuder även en workshop i affärsengelska med fokus på svenska arbetsplatser.

Ett exempel: Passiva satser

I formella svenska texter stöter man ofta på satser som är passiva istället för aktiva. I en aktiv sats finns ett subjekt (”huvudpersonen” i meningen och ofta den som dyker upp först) som aktivt utför en handling. I en passiv sats är subjektet däremot passivt och utsätts för handlingen. Det kan till exempel se ut så här:

Aktiv sats: Han ska boka mötet. (”Han” är subjekt.)
Passiv sats: Mötet ska bokas. (”Mötet” är subjekt).

I passiva satser är det vanligt att verbet får ett ”-s” på slutet  (”boka” blir till ”bokas”). Det är också vanligt att man utelämnar vem som faktiskt utför handlingen (”mötet ska bokas” istället för ”mötet ska bokas av honom”).

I videon här nedanför förklarar vi varför det inte är lika vanligt med passiv sats på engelska.

https://youtu.be/8tYKu9mC34M

Vad våra läsare säger

”Jag kommer få bra användning för den i mitt arbete då jag skriver mycket på engelska. Jag gillade verkligen avsnittet med etikett, något jag tyckt varit svårt i kontakt med våra brittiska kontor och kollegor.”

Sophia T.