En engelska i världsklass

Enligt EF EPI är Sverige kontinuerligt ett av de bästa länderna i världen på engelska bland de länder som inte har språket som modersmål. Här är engelska ett obligatoriskt ämne i skolan och något av en statussymbol. Att filmer dessutom inte dubbas och de flesta jobb kräver engelskakunskaper är sådant som säkert medverkat till Sveriges topplaceringar.

När man är flytande i ett främmande språk är det lätt att förbise nyanser som bidrar till onödiga missförstånd. Framför allt i kommunikation med länder som har engelska som modersmål.

I vårt arbete redigerar och korrekturläser vi mycket engelska texter som är skrivna av svenskar och har därför kommit över vanliga misstag som tycks uppstå för att svenska är modersmålet.

Vi kallar dessa felsteg för ”Swenglish Snafus” och har samlat några av dem i ett workshopformat och i en digital handbok som går att köpa i vår webbutik.

Ett exempel: Passiva satser

I officiell kommunikation på svenska stöter man ofta på passiva satser, vilket är när ett subjekt, den eller det i början på en mening, utsätts för en handling. Till skillnad från aktiv sats, när subjektet är den eller det som utför handlingen.

Exempel på den aktiva satsen: Han ska boka mötet.
Exempel på den passiva satsen: Mötet ska bokas.

Ett vanligt sätt att bilda passiv sats på svenska är att använda s-formen och lägga till ett s på verbet. Det är också vanligt att personen som utför handlingen helt utelämnas, som i exemplet ovan.

I nedan video förklarar vi varför passiv sats inte är lika vanlig på engelska.

Vad våra läsare säger

”Jag kommer få bra användning för den i mitt arbete då jag skriver mycket på engelska. Jag gillade verkligen avsnittet med etikett, något jag tyckt varit svårt i kontakt med våra brittiska kontor och kollegor.”

Sophia T.

Workshop i affärsengelska

Med vår handbok som bas har vi skapat en workshop i affärsengelska som hjälper till att höja nivån på arbetsplatsens internationella kommunikation. På ett kul och praktiskt vis går vi igenom vanliga misstag och sådant som är bra att ha koll på.