Megafon med en text korrigerad till aktiv sats

Varför funkar passiv sats inte lika bra på engelska?

I engelska texter ligger fokus nästan alltid på den eller det som nämns i början av en mening. Det kallas i grammatiska termer för aktiv sats eller aktiv form. I en aktiv sats är det subjektet som utför verbets handling, medan objektet är den som påverkas av handlingen.

EXEMPEL: Brian scheduled the meeting.

“Brian” är subjektet, “scheduled” är verbet, och “the meeting” är objektet.

Ibland vänder man på meningen så att det istället blir den person eller sak som nämns först som utsätts för handlingen. I en sådan passiv sats nämns inte den som har utfört handlingen förrän efter verbet.

EXEMPEL: The meeting was scheduled by Brian.

När vi kommunicerar på svenska använder vi ofta passiva satser.

När vi kommunicerar på svenska använder vi ofta passiva satser. Det gäller framför allt mer officiella texter och ofta väljer man att helt utelämna vem eller vad som utför handlingen. Fokus är mer på att något blivit gjort, än vem som har gjort det.

EXEMPEL: Mötet har bokats.

I vissa fall, och framför allt oftare än på engelska, utelämnas även den person eller sak som utsätts för handlingen.

EXEMPEL: Får ej bokas.

Eftersom svensktalande är vana att både läsa och skriva passiva satser, gör vi ofta likadant när vi skriver engelska texter.

Engelsktalande föredrar ofta aktiv sats

För den som har engelska som modersmål kan det vara förvirrande om en professionell text innehåller för många passiva satser. Eftersom engelsktalande är vana vid aktiva satser kan det motsatta låta tillkrånglat eller som ett försök att undanhålla information.

Men även om den allmänna rekommendationen är att man ska försöka undvika passiv satser på engelska, så fyller konstruktionen fortfarande en funktion.

Passiv sats är bland annat användbart när man vill fokusera på den person eller det föremål som utsätts för en viss handling. Exempel kan vara en polisrapport eller en vetenskaplig artikel där man inte vet vem eller vad som utfört handlingen.

EXEMPEL: The meeting was scheduled.

Passiv sats kan också passa bra när händelsen eller handlingen i sig inte blev som den brukade och man vill lyfta fram skillnaden.

EXEMPEL: The meeting was scheduled too early in the day.

Även i politiska sammanhang kan passiva satser komma väl till pass om någon inte vill erkänna sin roll i en skandal.

Det är också praktiskt när man inte vill nämna vem som gjort ett misstag. Om någon bokade mötet kl. 04:00 istället för kl. 16:00 kan det vara onödigt att berätta för alla vem det var.

EXEMPEL: The meeting was scheduled incorrectly.

Även i politiska sammanhang kan passiva satser komma väl till pass om någon inte vill erkänna sin roll i en skandal. Istället för att säga “I made mistakes” kan man använda ett retoriskt knep och säga “mistakes were made”.


Vill du lära dig mer om engelskans nyanser och vad man kan tänka på när man kommunicerar på engelska från ett svenskt perspektiv finns mer att läsa i vår Swenglish Snafu Handbook. Den går att köpa i vår webbshop.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *