Omslagsbild med stora bokstäver

Engelska rubriker – när ska det vara stor bokstav?

I engelska texter används ibland stor bokstav på sätt som kan kännas lite ovana för oss svenskar. Till exempel kan man välja att skriva ett ord med stor bokstav för att framhäva det och signalera hur viktigt det är. För det mesta gäller dock ungefär samma regler för stor bokstav både på svenska och engelska. Men det finns ett viktigt undantag: rubriker.

På engelska finns nämligen något som kallas title case – ett helt eget system för hur man använder stor och liten bokstav i rubriker, titlar och andra överskrifter.

Men låt oss först backa bandet en smula. På engelska skiljer man mellan olika letter cases, som lower case (bara små bokstäver), upper case (bara stora bokstäver) och sentence case (stor bokstav inleder nya meningar och egennamn).

Lower Case: when none of the letters are capitalized.
Upper Case: WHEN ALL THE LETTERS ARE CAPITALIZED.
Sentence Case: When the start of the sentence and the first letter of names (like Dave, Sweden, or Volvo) are capitalized.

När vi skriver rubriker på svenska brukar vi använda sentence case. En del engelskspråkiga rubriker följer också det här mönstret, bland annat i brittiska dagstidningar. Men det vanligaste – särskilt när det gäller amerikansk engelska och texter på nätet – är att man använder title case.

Vad är title case?

Title case innebär att rubrikens första och sista ord samt alla ”viktiga” ord däremellan ska inledas med stor bokstav.

Title Case: When the First and Last Word Are Capitalized, Along with Any Major Words like Verbs and Nouns.

Hur vet man då om ett ord är viktigt eller inte? Tyvärr är det inte alltid helt enkelt. Vissa ordklasser, som substantiv och verb, räknas alltid som viktiga. Men för andra ord beror det på vilka skrivregler eller vilken ”stil” man följer, och svaret kan därför skifta mellan olika branscher och sammanhang.

AP-stilen (AP Style) används främst i nyhetstexter och är utarbetad av Associated Press (AP). Enligt AP-reglerna för title case ska alla ord på minst fyra bokstäver inledas med stor bokstav oavsett ordklass. Riktigt korta prepositioner och konjunktioner (and, for, by) skrivs därför med liten bokstav så länge de inte står först eller sist i rubriken. Men liknande ord med fyra bokstäver eller fler (from, along, that) inleds alltid med stor bokstav. Detsamma gäller förstås också korta verb (is, be, may) eftersom alla verb hör till kategorin viktiga ord.

APA-stilen (APA Style) är vanlig i akademiska texter, som uppsatser och vetenskapliga artiklar, och har tagits fram av American Psychological Association (APA). För APA-stilen går gränsen vid fem bokstäver istället för fyra. Prepositioner och liknande skrivs därför bara med stor bokstav om de är relativt långa (through, between).

Vilken stil ska man välja?

Det kan kännas överväldigande med alla regler. Men egentligen gäller det bara att välja vilken stil man vill använda. Utöver AP och APA finns flera andra stilar, till exempel Chicago-stilen som ofta används i böcker och MLA-stilen som är vanlig i akademiska texter inom humaniora.

Skriver du texter för nätet passar det oftast bra att använda AP-stilen eller Chicago-stilen. Det är också helt ok att använda sentence case som vi skrev om ovan.

När du väl valt en stil kan du använda ett verktyg som headlinecapitalization.com för att enkelt kontrollera om din rubrik följer stilens skrivregler och har stor bokstav på rätt ställen.


Ännu fler skillnader mellan svenska och engelska hittar du i vår e-bok om Swenglish Snafus, som är full av exempel på vanliga svengelska språkfällor. Köp boken i vår webbshop!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *