Vad kostar en översättning eller skrivtjänst?

Det är ofta svårt att hitta prisuppgifter för översättning och andra skrivtjänster, som korrekturläsning, språkgranskning och textredigering. Många översättare och skrivbyråer väljer att inte skylta med sina priser.

Det är egentligen inte så konstigt, två texter som är lika långa kan kräva helt olika arbetsinsats beroende vad de handlar om och hur välskrivna de är. Därför är det fortfarande vanligt bland framför allt frilansande skribenter att fakturera per timme för att med säkerhet få betalt för nedlagd tid. Många värjer sig mot att visa upp priser innan de har sett något material.

I takt med att översättningar och automatiserade digitala skrivtjänster blivit allt vanligare, har prismodeller kommit till som i högre grad baseras på antalet ord i en text. Det är något som ger större förutsägbarhet för kunden men är fortfarande svårt att skapa ett fast erbjudande kring som skrivbyrå.

Genom både gedigen efterforskning och egen erfarenhet av att prissätta textarbete bestämde vi oss för att skapa en synlig prislista för att underlätta för potentiella kunder. Arbetet i sig gav grunden till detta blogginlägg vars syfte är att visa både på skrivbranschens svårigheter med prissättning samtidigt som det samlar skrivtjänsters ungefärliga marknadspriser, vad de innefattar och vad man kan tänka på när man tar in en offert eller påbörjar ett nytt samarbete.

Inom varje segment ges även ett exempel på hur kostnaden ser ut om man väljer att nyttja våra engelska skrivtjänster. I vårt exempel utgår vi från en text om 1 000 ord, vilket representerar cirka två A4-sidor (Times New Roman, 12 pt och enkelt radavstånd).

Du kan även ta del av hela vår prislista som går att ladda ner på vår hemsida.

Översättningar

Översättningar är den skrivtjänst där det länge varit vanligt att man använder en prismodell baserad på antalet ord. Priset per ord blir oftast lägre med en högre ordmängd. Andra saker som kan påverka är hur snabbt man vill ha en leverans, om det behövs extra bearbetningar av texten, en specifik tonalitet, om texten ska sökmotoroptimeras samt hur erfaren översättaren är.

Pris: Vanliga priser per ord för översättningar rör sig mellan cirka 1,00–3,00 kr exklusive moms och priset per timme varierar från cirka 400–1 000 kr exklusive moms.

Vårt exempel: Hos oss kostar en svensk text på 1 000 ord 2 500 kr exklusive moms att översätta till engelska. För ett tillägg om 750 kr exklusive moms ingår även extra bearbetning i form av copywriting, sökmotoroptimering eller textredigering.

Att tänka på: Eftersom man i Sverige oftast har bra engelskkunskaper rekommenderar vi i många fall den som har mer tid än pengar att arbeta så långt det är möjligt med den engelska texten själv. Härefter kan man istället använda sig av vår språkgranskningstjänst, vilket gör att man kan komma billigare undan. Läs mer om språkgranskning nedan.

Korrekturläsning, språkgranskning och textredigering

Det är svårt att veta vad man kan förvänta sig när man anlitar en skrivtjänst, som korrekturläsning, språkgranskning och textredigering. Det finns olika nivåer av hjälp att få beroende på kvaliteten av den befintliga texten. Om texten redan är riktigt bra (vilket ofta betyder att den är skriven av en professionell skribent) så kan man anlita en korrekturläsare för att se över texten efter felstavade ord och andra ytligare konstigheter.

En mer djupgående genomgång där man även förbättrar grammatiken, ser över idiomatiska uttryck samt till exempel ger input på hur tonaliteten efterföljs kan man få genom en språkgranskningstjänst. En sådan tar mer tid och kostar mer än en korrekturläsning, men gör att textkvaliteten höjs.

Vi har stor erfarenhet av att språkgranska engelska texter som är skrivna av svenskar.
Läs mer på vår hemsida om vanliga misstag svenskar gör på engelska.

Textredigering erbjuder ytterligare hjälp och bearbetning. Till skillnad från en språkgranskning kan man även få input på textens helhetsstruktur.

Att tänka på: Originaltexten behöver vara av en viss kvalitet även för att en språkgranskning eller textredigering ska löna sig. Behövs det alltför mycket omskrivningar är det bättre att anlita en skribent som skriver texten från scratch, se avsnittet om originaltext som följer nedan.

Pris: Vanliga marknadspriser per ord för korrekturläsning, språkgranskning och textredigering varierar från cirka 0,50–2,50 kr exklusive moms och priset per timme varierar mellan cirka 400–1 000 kr exklusive moms.

Vårt exempel: En text på 1 000 ord kostar cirka 1 500 kr exklusive moms att språkgranska hos oss. För ett tillägg om 750 kr exklusive moms ingår även extra bearbetning i form av copywriting, sökmotoroptimering eller textredigering.

Originaltext

Att anlita en skrivtjänst eller frilansskribent för att skriva texter från scratch kan vara en ypperlig lösning om man inte har möjlighet att anställa någon eller tid och kunskap att producera innehåll själv. Prissättning på originaltext är beroende på vad det är för typ av innehåll, till exempel inlägg till sociala medier, en produkttext, text till en hemsida, etc. Det är inte helt ovanligt att det erbjuds paketpris som är beroende på hur regelbundet man önskar beställa en tjänst.

Att tänka på: Efterredigeringar och feedbackrundor är vanliga i alla skrivsammanhang och ett tecken på att en skribent är mån om kvalitet. Läs mer om vårt arbetssätt i vår prislista.

Pris: Priset för till exempel ett enklare inlägg på sociala medier kan variera från cirka 300–1 000 kr exklusive moms, och ett blogginlägg om cirka 1 000 ord kan variera mellan cirka 2 000–5 000 kr exklusive moms. Priset per timme varierar mellan cirka 400–1 100 kr exklusive moms.

Vårt exempel: Artiklar och blogginlägg är en del av vår styrka som skrivtjänst. En artikel på 1 000 ord utan intervjuer kostar 4 000 kr exklusive moms och då ingår även implementering av keywords för sökmotoroptimering och en metabeskrivning.


Mer information om våra priser finns i vår prislista. Vill du veta mer om våra engelska skrivtjänster? Kontakta Maja Svensson direkt för frågor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *