Vad kostar en översättning eller skrivtjänst?

Exakt hur mycket en översättning eller en annan skrivtjänst kostar kan vara svårt att hitta med bara en Google-sökning. Många översättningsbyråer och skrivtjänstföretag väljer att inte skylta med sina priser, då det kan vara komplicerat att ge en prisbedömning utan att ha sett något material.

Det är egentligen inte så konstigt, för även om texter har samma längd kan de kräva olika mycket omskrivningar, vilket är svårt att förutse. Ofta vet man inte förrän arbetet är klart hur lång tid det tog. Därför är det fortfarande vanligt bland framför allt frilansare att fakturera per timme för att med säkerhet få betalt för nedlagd tid. Många värjer sig därför mot att ge fasta priser.

Men med intåget av maskinöversättningar och mer automatiserade digitala skrivtjänster har prismodeller kommit till som i högre grad baseras på antalet ord. Det är något som ger större förutsägbarhet för konsumenten men kan vara svårt för företagaren att skapa ett erbjudande kring.

För att visa både på skrivbranschens svårigheter med prissättning samt ge en inblick i vad olika uppdrag kostar samlar detta blogginlägg skrivtjänsters olika priser, vad de innefattar och vad man kan tänka på när man tar in en offert eller påbörjar ett nytt samarbete.

Inom varje segment ges även ett exempel på hur kostnaden ser ut om man väljer att nyttja våra engelska skrivtjänster. I vårt exempel utgår vi från en text om 1 000 ord, vilket representerar cirka 2 A4-sidor eller längden på en ganska vanlig artikel eller ett blogginlägg.

Översättningar

Trots att många väljer att arbeta som frilansare per timme, så är nog översättningar den skrivtjänst där det är vanligast att fler använder en prismodell baserad på antalet ord. Priset per ord blir oftast lägre med en högre ordmängd. Andra saker som kan påverka är hur snabbt man vill ha en leverans, om det behövs redigering för modersmål, en specifik tonalitet, eller om texten ska sökmotoroptimeras.

Viktigt att tänka på: Se till så att en korrekturläsning ingår i priset och då gärna av någon som inte gjort översättningen.

Pris: Priset per ord för översättningar varierar från cirka 0.80 – 2.70 kr exklusive moms och priset per timme varierar från cirka 400 – 800 kr exklusive moms.

Vårt exempel: Hos oss kostar en svensk text på 1 000 ord cirka 2 250 kr exklusive moms att översätta till engelska. För ett tillägg om 500 kr exklusive moms ingår även redigering för modersmål, copywriting och sökmotoroptimering.

Tips: Eftersom man i Sverige oftast har bra engelskakunskaper rekommenderar vi i många fall den som har mer tid än pengar att arbeta så långt det är möjligt med den engelska texten själv. Härefter kan man istället anlita korrekturläsning eller språkgranskning, vilket gör att man ofta kan komma billigare undan.

Korrekturläsning

Korrekturläsning betyder att någon går in efter att texten är klar och rättar felstavade ord, syftningsfel och andra ytliga konstigheter. Det är lätt att missta korrekturläsning för redigering eller språkgranskning, vilket betyder mer djupgående omskrivningar som tar mer tid och därför har en högre kostnad.

Att ha i åtanke: Om man beställer en korrekturläsning så förväntas texten redan vara av bra kvalité. Om så inte är fallet får man vara beredd på att det blir en högre kostnad om det behövs många omskrivningar.

Pris: Priset per ord för en korrekturläsning är lägre än för en översättning och varierar från cirka 0.10 – 2.00 kr exklusive moms. Priset per timme liknar det för en översättning och varierar mellan cirka 400 – 800 kr exklusive moms.

Vårt exempel: Hos oss kostar en engelsk text på 1 000 ord cirka 1 000 kr exklusive moms att korrekturläsa. För ett tillägg om 500 kr exklusive moms ingår även språkgranskning, redigering för modersmål, copywriting och sökmotoroptimering.

Språkgranskning, Redigering & Copywriting

För att kunna erbjuda språkgranskning, redigering och copywriting krävs gedigen erfarenhet och priser i detta skikt är därför vanligtvis högre än för andra skrivtjänster. I dessa sammanhang är det viktigt att man kan spegla en viss tonalitet, rätta för modersmål och se till så att en text flyter på som den ska. Dock behöver originaltexten vara av en viss kvalité för att språkgranskning eller redigering ska löna sig. Behövs det alltför mycket omskrivningar är det bättre att anlita en skribent som skriver texten från scratch.

Tips: Det underlättar för en copywriter om man både kan beskriva och visa på den tonalitet man önskar att en text ska eftersträva. Har man inte redan texter som representerar stilen man gillar så funkar exempel från andra varumärken lika bra.

Pris: Priset per ord för språkgranskning, redigering och copywriting varierar från cirka 0.80 – 3.00 kr exklusive moms och priset per timme varierar mellan cirka 600 – 1 100 kr exklusive moms.

Vårt exempel: En text på 1 000 ord kostar cirka 1 500 kr exklusive moms att redigera hos oss och då ingår även rättelser för modersmål, copywriting och sökmotoroptimering. 

Originaltext

Att anlita en skrivtjänst eller frilansskribent för att skriva texter från scratch kan vara en ypperlig lösning om man inte har möjlighet att anställa någon eller tid och kunskap att producera innehåll själv. Prissättning på originaltext är beroende på vad det är för typ av innehåll, till exempel inlägg till sociala medier, en produkttext, text till en hemsida, etc. Det är inte helt ovanligt att det erbjuds paketpris som är beroende på hur regelbundet man önskar beställa en tjänst.

Att ha i åtanke: Efterredigeringar och feedbackrundor är vanliga i alla skrivsammanhang och ett tecken på att en skribent är mån om kvalité. Om man anlitar någon för att skriva originaltexter mer regelbundet får man ha med i beräkningen att det troligtvis behövs en inkörningsperiod innan skribenten kommer in i tonalitet och arbetssätt.

Pris: Priset för till exempel ett enklare inlägg på sociala medier kan variera från cirka 300 – 1 000 kr exklusive moms, och ett blogginlägg om cirka 1 000 ord kan variera mellan cirka 1 500 – 3 000 kr exklusive moms. Priset per timme varierar mellan cirka 400 – 1 100 kr exklusive moms.

Vårt exempel: Artiklar och blogginlägg är en del av vår styrka som skrivtjänst. En artikel på 1 000 ord utan intervjuer kostar 2 750 exklusive moms och då ingår även implementering av keywords för sökmotoroptimering och en metabeskrivning.


Mer information om hur våra priser skiljer sig beroende på skrivtjänst finns i vår prislista. Är du intresserad av att veta mer om våra engelska skrivtjänster? Kontakta Maja Svensson direkt för frågor eller för att få in en mer exakt prisuppgift.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *