Omslagsbild av utropstecken och frågetecken

Varför finns det mer än ett tankstreck på engelska?

Om du läser engelska texter från många olika källor har du kanske lagt märke till något konstigt med skiljetecknet dash, engelskans motsvarighet till tankstreck. På engelska verkar det inte finnas någon enhetlig standard för hur det här tecknet ska skrivas. I vissa texter används ett kort streck omgivet av mellanslag (”like – this”), i andra ett långt streck utan mellanslag (”like—this”) och i ytterligare andra ett långt streck med mellanslag (”like — this”). Och det kan vara svårt att se någon tydlig logik bakom vilket skrivsätt man har valt.

Ur ett svenskt perspektiv kan det här verka märkligt. På modern svenska kan tankstreck (–) användas för att markera en paus eller lyfta fram något, ungefär som alla olika dashes används på engelska. Dessutom kan tankstreck (då också kallat pratminus) inleda direkta citat i bland annat tidningstext, vilket aldrig är fallet för engelskans dash. MEN ett svenskt tankstreck har en fast längd och är alltid omgivet av mellanslag (”så – här”) när det används för att dela upp en mening.

Så varför har inte engelskan ett standardiserat tankstreck som på svenska?

Svaret har mer med stil än grammatik att göra. När en skribent använder dash för att ersätta något annat skiljetecken finns inga fasta regler för hur strecket ska skrivas, till skillnad från hur man till exempel alltid låter ett komma följas av mellanslag. Vilket skrivsätt man väljer beror på skribentens eller redaktörens egna preferenser. Men det betyder inte att dashes kan se ut hur som helst.

Det finns bara tre sätt att skriva tecknet dash när det av stilistiska skäl ersätter ett annat skiljetecken:

  1. Långt tankstreck (em dash) med mellanslag: You can use the em dash — its name derives from originally being equal in width to the letter “M” — with a single space on either side (as you can see in this sentence).
  2. Långt tankstreck (em dash) utan mellanslag: You can use that em dash—but without spacing—as you can see in this sentence. 
  3. ”Svenskt” tankstreck (en dash) med mellanslag: You can use the en dash – it was originally equal in width to the letter “N” – with spacing (as you can see in this sentence). 

Som du märker är det inte möjligt att använda det kortare tankstrecket, en dash, utan mellanslag. Det beror på att det redan används så i andra sammanhang. En dash används mellan siffror, till exempel för att ange sportresultat (”FC Midtjylland beat Brøndby 2–1”) eller intervall (”Please read pages 33–50”). Dessutom används en dash i sammansättningar som uttrycker en relation (”the mother–daughter bond”), en konflikt (”the Republican–Democrat battle”) eller en resväg (”the Hässleholm–Lund–Malmö train ride”).

I brittisk engelska används oftast en dash omgivet av mellanslag, i likhet med hur vi skriver tankstreck på svenska (engelskans en dash och svenskans tankstreck ser exakt likadana ut). I amerikansk engelska är det dock vanligare med det långa tankstrecket, em dash, antingen med eller utan mellanslag. Amerikanska bokförlag brukar använda em dash utan mellanslag, men i tidningstext är det vanligare att ha med dem. I digitala sammanhang förekommer båda varianterna.

Men oavsett vilken dash man väljer gäller det att vara konsekvent genom hela texten. Man riskerar att ge ett oproffsigt och slarvigt intryck om man växlar mellan olika dashes inom ramen för en och samma webbplats, rapport eller bloggtext (om det inte handlar om olika sätt att skriva dashes förstås).

Ska man ens använda dashes?

Till många engelsktalande språkpolisers stora sorg är dashes populärare än någonsin. Kritiker menar att de alltför ofta används när det hade räckt med något mer etablerat skiljetecken. Men för många är det just tankstreckets icke-traditionella status som lockar. I en artikel i The New York Times beskrivs tecknet som interpunktionens ”bad boy” eller ”cool girl”.

Skribenter dras till dashes eftersom de omvandlar talspråkets vardagliga, fragmenterade stil till läslig engelska. Komplexa tankar kräver komplexa meningar, men komplicerad grammatik kan ge ett pretentiöst och formellt intryck. Som den amerikanske författaren Kurt Vonnegut en gång uttryckte sig om semikolon: ”Allt de gör är att visa att man läst på universitet.” Med dashes kan man bryta upp krångliga meningar och ge dem en avslappnad samtalston. De kommer också väl till pass som kontrast till mängder av komman och för att styra läsarens blick mot någon viss information.

Här nedanför finns exempel på hur dashes kan användas för att strukturera en mening på ett bra sätt. Vi har använt em dashes med mellanslag (vår personliga favorit), men det går förstås bra att utesluta mellanslagen eller att använda en dashes i stället. Dashes kan med fördel användas

  • för att lyfta fram information mitt i en mening:

The dash can set up a distinct clause — a fragment of information that you want to pop out — in the middle of a sentence.

  • för att avsluta en mening på ett dramatiskt vis:

It can also separate the clause at the end of a sentence — giving it a sense of dramatic unveiling.

  • för att förtydliga att det som följer är en lista:

You can use a dash to feature a list in a sentence without risking confusion over the punctuation marks — as with abundant commas, a traditional colon, or an uncommon semicolon. 

  • för att markera en paus:

A dash can also indicate a sudden, dialogue-like pause — oh, or a change in thought.

Vill du lära dig ännu mer om dashes? Vi rekommenderar artiklarna om en dash och em dash från Punctuation Guide, samt inlägget Why You Should Love the Em Dash av Kimberly Joki på Grammarlys blogg.

Exempel på hur dashes används i brittisk engelska hittar du i det läsvärda blogginlägget How to use the em dash, en dash, and hyphen från den brittiska skrivbyrån Accuracy Matters.


Hjälpte den här artikeln dig? Fick du svar på alla dina frågor om hur man använder dashes på engelska? Hör gärna av dig och berätta till info@svengard.se!

Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev som är fullt av tips på hur du kan lyfta din engelska kommunikation till en ny nivå (och annat spännande).

2 reaktioner på ”Varför finns det mer än ett tankstreck på engelska?”

  1. Vilken bra genomgång av de olika dash-alternativen med tydliga exempel! Eftersom jag gärna vill vara en sån bad boy har jag länge lockats av em-dash och efter att nu ha läst detta känner jag mig riktigt trygg, tack!

    1. Kul att höra, Björn! Och tack för din kommentar. Em dash är som sagt även vår favorit och härligt att du nu känner dig trygg i att fortsätta använda den : )

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *