skrivtjänster

Bild av Lisa Herin Holmberg som arbetar på EasyMining och Ragn-Sells.

Innovationsbolaget som låter oss skriva deras engelska texter

För ett företag som EasyMining är välskrivna engelska texter inte bara ett viktigt inslag i affärslivet – de är också avgörande för arbetet med att skapa en hållbarare värld. EasyMining, ett dotterbolag till Ragn-Sells Group, utvecklar metoder för resursåtervinning som möjliggör en mer cirkulär ekonomi. Men precis som på många andra spännande, innovativa företag gick …

Innovationsbolaget som låter oss skriva deras engelska texter Läs mer »

Frågetecken i en pratbubbla

Ska man välja brittisk eller amerikansk engelska?

Engelska är inte ett enda, homogent språk. Det är inte bara Atlanten som skiljer Storbritannien och USA åt. Mellan brittisk och amerikansk engelska finns också ett hav av språkliga skillnader som rör uttal, ordförråd och stavning. Idag, flera århundraden efter att de amerikanska kolonierna frigjort sig från det brittiska imperiet, har det engelska språket utvecklats …

Ska man välja brittisk eller amerikansk engelska? Läs mer »

Omslagsbild med Maja och Dave

Vad kostar en översättning eller skrivtjänst?

Det är ofta svårt att hitta prisuppgifter för översättning och andra skrivtjänster, som språkgranskning, textredigering och copywriting. Många översättare och skrivbyråer väljer att inte skylta med sina priser, och det är egentligen inte så konstigt – två texter som är lika långa kan kräva helt olika arbetsinsats beroende på vad de handlar om och hur …

Vad kostar en översättning eller skrivtjänst? Läs mer »