Megafon med en text korrigerad till aktiv sats

Varför funkar passiv sats inte lika bra på engelska?

I engelska texter ligger fokus nästan alltid på den eller det som nämns i början av en mening. Det kallas i grammatiska termer för aktiv sats eller aktiv form. I en aktiv sats är det subjektet som utför verbets handling, medan objektet är den som påverkas av handlingen. EXEMPEL: Brian scheduled the meeting. “Brian” är […]

Varför funkar passiv sats inte lika bra på engelska? Läs mer »